I Komunia św oraz nawiedzenie obrazu (8 X 2017)

W niedzielę 8 października do pierwszej Komunii Świętej w naszym kościele przystąpiły trzy dziewczynki – uczennice Mikroszkoły Włochy. Po odbyciu przygotowań w ramach katechezy szkolnej, dziewczynki poprosiły o rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu Pokuty i Pojednania, a następnie Eucharystii. Po kilku miesiącach intensywnych przygotowań w domu, szkole i parafii, Ksiądz Proboszcz potwierdził, że dzieci są gotowe do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dzieci przeważnie po raz pierwszy przyjmują Komunię Świętą w maju, ale możliwe jest to również w innym czasie.

Tego samego dnia gościliśmy w naszym kościele kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Wędrujący Obraz Matki Bożej, to dar Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego dla Męskich Zgromadzeń Zakonnych, ofiarowany w 1963 roku. Na odwrocie zamieszczona jest osobiście napisana dedykacja jego autorstwa następującej treści: „Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała Światu Syna Bożego a Waszym Gospodom Zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach ku Radości Waszej ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym pokojem i Miłością. Będę waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem. Na dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu Domowi. + Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski. Warszawa. Kaplica Domu Prymasowskiego 7 III 1963.”

received_10155081919951194

dav

dav