Przebaczenie i nadzieja

Katechezy dla dorosłych i młodzieży

Przebaczenie i nadzieja

„Na świecie było [Słowo],
aświat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 10-12a)
Zapraszamy na katechezę w czwartek 26.10 o 19.30 x.Proboszcz i katechiści


 

„Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.”
(1Kor 15,12-14)
Zapraszamy na katechezę we wtorek 24.10 o 19.30

x.Proboszcz i katechiści


„I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie.” (Łk 12,19-20a)

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

Co dzisiaj dla mnie znaczą te słowa Jezusa ? (Mt 5, 13-16)

Na czwartkowej katechezie będziemy mówić o misji Kościoła, o misji chrześcijanina.

A czy mają coś z tym wspólnego ziemniaki i zupa ?

Zapraszamy jak zwykle o 19.30.

ks.Proboszcz i katechiści


Zapraszamy na jutrzejsze (wtorek 10 paździenika) spotkanie.

Każdy człowiek, nawet niewierzący, ma w sposób naturalny głęboko zakodowane pokłady religijności. Powiemy jutro między innymi o tym jak bardzo różni się religijność od wiary.

Zapraszamy – ks. Proboszcz i katechiści.


 

„Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.”

/1Kor 2,1-5/

Katechezy adresowane są do dorosłych i młodzieży w wieku od 13-14 lat.

Zapraszamy oczywiście od początku (3 października), ale także można włączyć się w dowolnym momencie trwania katechez.

Rodzice, którzy mają małe dzieci mogą przychodzić „na zmianę” lub najlepiej razem i przyprowadzać swoje pociechy. Na czas spotkania (max. 1 godz.) dzieci będą miały zapewnioną opiekę w salce z tyłu kościoła.

Serdecznie zapraszamy,

x. Proboszcz i katechiści.