Wypominki

Zmarli potrzebują naszej pomocy, aby żyć wiecznie.

Wypominki

Zachęcamy do modlitwy za zmarłych.

W listopadzie codziennie o godzinie 17.30 polecamy naszych zmarłych.

Zmarli potrzebują naszej pomocy, aby żyć wiecznie.

Modlitwa za zmarłych

Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bogu, który był, który jest i który przychodzi polecajmy zmarłych. Módlmy się za:

Łaskawy Boże, który sądzisz żywych i umarłych, spraw, aby zmarli bliscy naszemu sercu skorzystali w pełni z owoców odkupienia.