Uniwersytet Biblijny

 WYKŁADY


Uniwersytet Biblijny – 21.06.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat trzynastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Wczesne chrześcijaństwo a religie świata starożytnego”.Uniwersytet Biblijny – 24.05.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat trzynastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Wczesne chrześcijaństwo a filozofia”.


Uniwersytet Biblijny – 22.03.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat trzynastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Księgi Nowego Testamentu a hellenistyczno-rzymskie sposoby pisania”.


Uniwersytet Biblijny – 11.01.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat trzynastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu”.


Uniwersytet Biblijny – 14.12.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dwunastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Pierwsi chrześcijanie widziani oczami pogan”.


Uniwersytet Biblijny – 15.11.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat jedenastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie?”.


Uniwersytet Biblijny – 25.10.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dziesiątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Historia czasów Starego Testamentu: od wygnania babilońskiego po czasy Jezusa.”.


Uniwersytet Biblijny – 22.06.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dziewiątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Kluczowe wydarzenia historii biblijnej”.


Uniwersytet Biblijny – 25.05.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat ósmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Archeologia Syro-Palestyny c.d.”.


Uniwersytet Biblijny – 20.04.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat siódmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Archeologia Syro-Palestyny”.


Uniwersytet Biblijny – 23.03.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat szóstego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Najważniejsze odkrycia archeologiczne z terenu Mezopotamii pod kątem ich znaczenia dla interpretacji Pisma Świętego.”.


Uniwersytet Biblijny – 09.02.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat piątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Biblia i archeologia”.


Uniwersytet Biblijny – 19.01.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat czwartego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Najważniejsze manuskrypty Starego i Nowego Testamentu”.


Hani Hayek- 15.12.2016 r.


Uniwersytet Biblijny – 15.12.2016 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat trzeciego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Oryginalne języki Biblii”.


Uniwersytet Biblijny – 17.11.2016 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat drugiego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Proces powstawania tekstu biblijnego i jego najstarsze świadectwa”.


Uniwersytet Biblijny – 27.10.2016 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Pierwszy wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był ukazaniu Biblii jako Pisma Świętego i Słowa Bożego.

  

ROZWAŻANIA

Lektura duchowa Ewangelii wg św. Jana

 

Wersety (1,1-5)


 
Wersety (1,6-13)


 
Wersety (1,14-15)


 
Wersety (1,15-18)


 
Wersety (1,19-28)


 
Wersety (1,29-34).


 

Wersety (1,35-42).


 

Wersety (1,43-51).


 

Wersety (2,1).

Wersety (2,2-5).

Wersety (2,5-6).

Wersety (2,7-11).

Wersety (2,12-13).

Wersety (2,14-17).

Wersety (2,18-22).