XV spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (24 V 2018)

24 maja 2018 odbyło się piętnaste spotkanie Uniwersytetu Biblijnego.
Podczas wykładu ukazywany był organizacyjny sposób funkcjonowania różnych szkół filozoficznych (platonicy, stoicy, cynicy, epikurejczycy) i ich wpływ na sposób przeżywania życia przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego w czasach Nowego Testamentu. Ukazane zostały także przestrzenie, w których filozofia w spopularyzowanej formie mogła wpływać na rodzące się chrześcijaństwo.
Wykład:


Druga część spotkania poświęcona była duchowej lekturze fragmentu J 2,14-17.