XVII Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (18 X 2018)

18 października otworzyliśmy kolejny rok akademicki Uniwersytetu Biblijnego.

Wykłady w obecnym roku poświęcone będą studiom nad Pięcioksięgiem. Na pierwszym z cyklu owych wykładów zapoznaliśmy się z hipotezami odnośnie do historii powstawania tego zbioru ksiąg, składającego się z Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. W obecnym roku akademickim kontynuujemy także duchową lekturę Ewangelii wg św. Jana.
Wykład:


W drugiej części spotkania szczegółowo został wyjaśniony fragment J 2,23-25..

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny