XVIII Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (22 XI 2018)

Listopadowy wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był wyjaśnieniu hymnu o stworzeniu święta i człowieka w pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju.
Wykład:


W drugiej części spotkania komentowany był początek Dialogu Jezusa z Nikodemem z J 3.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny