XXI Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (21 II 2019)

Tematyka kolejnego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego, który odbył się 21 lutego, oscylowała wokół pytania postawionego w tytule. Odpowiedzi na nie szukaliśmy analizując egzegetycznie trzeci rozdział Księgi Rodzaju w aspekcie filologicznym i antropologicznym.
Wykład:

Druga część spotkania poświęcona była teologiczno-duchowym refleksjom na temat J 3,9-12.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny