XXVIII Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (16 I 2020)

Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego (16.01.2020) dedykowany był analizie tajemniczego tekstu rodowodu zawartego w Rdz 5, gdzie czytamy o tym, że przedpotopowi patriarchowie żyli około 900 lat. Wykład koncentrował się na przedstawianiu hipotez wyjaśniających tak niezwykle duża liczbę lat życia tych ludzi.
Wykład:

W drugiej części spotkania analizowaliśmy dalszą część wypowiedzi Jana Chrzciciela na temat mesjańskości Jezusa (J 3,25-27).

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny