Akatyst ku czci Bogurodzicy

zaśpiewajmy razem Maryi: "Witaj"

Wraz ze scholą parafialną zapraszamy do wspólnego śpiewu Akatystu ku czci Bogurodzicy. Modlitwa odbędzie się w sobotę, 8 grudnia o godz. 17.00.

Proponujemy zatem zaśpiewanie tej pięknej modlitwy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ze względu na to, że zachowanie Maryi od zmazy grzechu pierworodnego jest nierozerwalnie związane z Wcieleniem Jej Syna. Maryja w swoim życiu została w sposób szczególny upodobniona do Syna. On jako nowy Adam okazał posłuszeństwo Ojcu naprawiając błąd starego Adama. Podobnie Maryja jest nową Ewą, która choć mogła w jakiś sposób odwrócić się od Boga, jednak tego nie zrobiła i pozostała wierną Służebnicą Pańską.

Poza tym akatyst, który należy do wspólnego dziedzictwa chrześcijaństwa wschodu i zachodu, jest formą modlitwy zbliżoną do bardziej popularnych u nas litanii.

Chcemy uroczyście pochwalić Maryję i śpiewać Jej „witaj” w Adwencie. Chcemy się Jej powierzyć i razem z Nią przeżyć ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie.