Biblijna Akademia Najmłodszych

zapraszamy dzieci do podjęcia wyzwania

https://warszawa.saletyni.pl/wp-content/uploads/2019/10/biblijna-akademia-najmlodszych.pngBiblijna Akademia Najmłodszych

Konkurs polega na cotygodniowym udzielaniu przez dzieci odpowiedzi na temat Ewangelii z niedzielnej Mszy Świętej. Pytania ukazują się regularnie na stronie koab.pl

Biorący udział
* drukuje pytania
* zaznacza właściwe odpowiedzi
* przynosi podpisaną przez siebie kartkę na Mszę Świętą o g. 11.00 składając ją do koszyka lub na Oazę Dzieci Bożych (najpóźniej w tydzień po niedzieli, której dotyczą pytania)

Prawidłowe odpowiedzi ukazują się na stronie koab.pl w poniedziałek, tydzień po niedzieli, której dotyczą.

Konkurs trwa w parafiach od 29 września 2019 roku (1. seria pytań) do 29 marca 2020 roku (19. seria pytań). Finał odbędzie się 16 maja 2020 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Po zakończeniu konkursu (5 kwietnia 2020 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafii (26 kwietnia 2020 roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny.

PRZYKŁAD:

niedziela, 29 września 2019 – początek BAN – pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 29 września (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 26 września);
niedziela, 6 października – dzieci przynoszą rozwiązane pytania testowe z poprzedniej niedzieli, czyli z 29 września (odpowiedzi pojawiają się w poniedziałek, 7 października); dzieci drukują kolejne pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 6 października (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 3 października);
itd.