Tydzień Biblijny 15-22 kwietnia

cytat na każdy dzień

Tydzień Biblijny 15-22 kwietnia

Cytat z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian na każdy dzień Tygodnia Biblijnego:

Poniedziałek 16.04.2018
“Bo ja nie wstydzę się Ewangelii , jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego , najpierw dla Żyda , potem dla Greka . W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża , która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane : a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” (Rz 1,16)

Wtorek 17.04.2018

“Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.” (Rz 5,1)

Środa 18.04.2018

“Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.” (Rz 3, 22b-24)

Czwartek 19.04.2018
“Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.” (Rz 10, 9)

Piątek 20.04.2018
“My jednak, którzy jesteśmy silni, powinniśmy znosić słabości tych, którzy nie są silni, a nie mieć upodobania w samych sobie.” (Rz 15, 1)