Plan wizyty duszpasterskiej

Chcemy razem z Wami, w modlitwie prosić o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku

W tym roku w ramach kolędy odwiedzimy połowę parafii, linią podziału będzie ul. Popularna.

Chcemy razem z Wami, w modlitwie prosić o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku.

Prosimy, aby podczas kolędy w miarę możliwości była obecna cała rodzina, a na stole znalazł się biały obrus, Pismo św., krzyż, świece i woda święcona.


Kolędę będziemy rozpoczynać od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 15.00.

W ciągu następnych dwóch tygodni odwiedzimy parafian zamieszkałych przy następujących ulicach (zastrzegamy sobie możliwość zmian, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności):

 

14-18.01.2019
Poniedziałek 14.01.2019 – ul.Popularna (numery parzyste), ul.Denarowa oraz ul.Karatowa
Wtorek 15.01.2019 – ul.Jutrzenki oraz ul.Dukatowa
Środa 16.01.2019 – ul.Zbocze, ul.Jantar, ul.Światowa, ul.Pryzmaty, ul.Zagadki oraz ul.Łopuszańska
Czwartek 17.01.2019 – ul.Płomyka, ul.Zosi, ul.Wylot, ul.Konewki oraz kolęda dodatkowa
Piątek 18.01.2019 – Kolęda dodatkowa
Sobota 19.01.2019 – Kolęda dodatkowa

Drugą część parafii odwiedzimy w roku przyszłym. Wszystkich tych którzy, chcą odwiedzin duszpasterskich prosimy o kontakt(e-mail, telefon, informacja w zakrystii lub kancelarii), żeby móc zapukać do ich mieszkań w ramach kolędy dodatkowej.