Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga (1 Kor 3,16)?

Temat dwudziestego szóstego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga (1 Kor 3,16)?”.