Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele.

Spotkania:
wtorek – godz. 19.00 – spotkanie ze Słowem Bożym;
pierwszy wtorek miesiąca – godz. 19.00 – Eucharystia, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą w powierzonych intencjach.

Miejsce: zaplecze duszpasterskie (wejście od ul. Cietrzewia): salka na górze lub kościół parafialny

opiekun grupy

 

Przydatne linki:

 


unnamed_2


unnamed_3


unnamed_1