Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej)

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.


Kancelaria:

Wtorek: 19.00 – 20.00
Czwartek: 19.00 – 20.00

W sprawach pilnych (osoba umierająca, pogrzeb) – o każdej porze


Możesz zadzwonić lub napisać

tel.: +48 22 863 80 34
e-mail: warszawa@saletyni.pl