WYKŁADY

Uniwersytet Biblijny – 11.04.2019 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dwudziestego trzeciego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Kain zabija Abla (Rdz 4,1-16) – pierwsza krwawa plama na kartach Biblii”.


Uniwersytet Biblijny – 21.03.2019 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dwudziestego drugiego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Protoewangelia (Rdz 3,15)”.


Uniwersytet Biblijny – 21.02.2019 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dwudziestego pierwszego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Skąd się wzięło zło?”.


Uniwersytet Biblijny – 10.01.2019 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dwudziestego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Czy człowiek był szczęśliwy w ogrodzie Eden?
„.


Uniwersytet Biblijny – 13.12.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dziewiętnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Stworzenie pierwszych ludzi (Rdz 1,26-27 i 2,4b-25) – dwa ujęcia, jedna prawda.”.


Uniwersytet Biblijny – 22.11.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat osiemnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Dlaczego chrześcijanin powinien znać, rozumieć i czytać z wiarą Pięcioksiąg?”.


Uniwersytet Biblijny – 18.10.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat siedemnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Historia powstania Tory – pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu”.


Uniwersytet Biblijny – 21.06.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat szesnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Wczesne chrześcijaństwo a religie świata starożytnego”.


Uniwersytet Biblijny – 24.05.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat piętnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Wczesne chrześcijaństwo a filozofia”.


Uniwersytet Biblijny – 22.03.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat czternastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Księgi Nowego Testamentu a hellenistyczno-rzymskie sposoby pisania”.


Uniwersytet Biblijny – 11.01.2018 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat trzynastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu”.


Uniwersytet Biblijny – 14.12.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dwunastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Pierwsi chrześcijanie widziani oczami pogan”.


Uniwersytet Biblijny – 15.11.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat jedenastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie?”.


Uniwersytet Biblijny – 25.10.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dziesiątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Historia czasów Starego Testamentu: od wygnania babilońskiego po czasy Jezusa.”.


Uniwersytet Biblijny – 22.06.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat dziewiątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Kluczowe wydarzenia historii biblijnej”.


Uniwersytet Biblijny – 25.05.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat ósmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Archeologia Syro-Palestyny c.d.”.


Uniwersytet Biblijny – 20.04.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat siódmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Archeologia Syro-Palestyny”.


Uniwersytet Biblijny – 23.03.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat szóstego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Najważniejsze odkrycia archeologiczne z terenu Mezopotamii pod kątem ich znaczenia dla interpretacji Pisma Świętego.”.


Uniwersytet Biblijny – 09.02.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat piątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Biblia i archeologia”.


Uniwersytet Biblijny – 19.01.2017 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat czwartego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Najważniejsze manuskrypty Starego i Nowego Testamentu”.


Hani Hayek- 15.12.2016 r.


Uniwersytet Biblijny – 15.12.2016 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat trzeciego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Oryginalne języki Biblii”.


Uniwersytet Biblijny – 17.11.2016 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Temat drugiego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Proces powstawania tekstu biblijnego i jego najstarsze świadectwa”.


Uniwersytet Biblijny – 27.10.2016 r.

ks. Janusz Kręcidło MS

Pierwszy wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był ukazaniu Biblii jako Pisma Świętego i Słowa Bożego.

  

ROZWAŻANIA

Lektura duchowa Ewangelii wg św. Jana

 

Wersety (1,1-5)

Wersety (1,6-13)

Wersety (1,14-15)

Wersety (1,15-18)

Wersety (1,19-28)

Wersety (1,29-34).

 

Wersety (1,35-42).

 

Wersety (1,43-51).

 

Wersety (2,1).

Wersety (2,2-5).

Wersety (2,5-6).

Wersety (2,7-11).

Wersety (2,12-13).

Wersety (2,14-17).

Wersety (2,18-22).

Wersety (2,23-25).

Wersety (3,1-2).

Wersety (3,3-5).

Wersety (3,6-8).

Wersety (3,9-12).

Wersety (3,13-15).

Wersety (3,16-18).