Wspólnota zakonna

ks. Grzegorz Ozga MS

Superior wspólnoty i proboszcz parafii

 
 
 
 
 
Prowadzi katechezy chrzcielne, opiekun: 1. Wspólnoty Neokatechumenalnej, Kręgu Domowego Kościoła, Kościelnej Służby Porządkowej i Klubu Mam.
W parafii jako katecheta w latach 2002 – 2006, teraz od 18 października 2015 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.2002 r.


ks. prof. Janusz Kręcidło MS

Wykładowca, posługa duszpasterska

medal_krecidlo

 
 
 
 
 
Jest Kierownikiem Studiów Doktoranckich, Dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych oraz Kierownikiem Katedry Historii Biblijnej UKSW.
Prowadzi Uniwersytet Biblijny w parafii.
W parafii w latach 1997-2002 oraz od 2005 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 15.05.1993 r.
„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana:«Tyś jest Panem moim; poza Tobą nie ma dla mnie dobra». Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną!” (Ps 16,1-3)


ks. Wiesław Krysztofowicz MS

Katecheta, duszpasterz

 
 
 
 
 
Katecheta  w Sz P nr 94, opiekun: Odnowy w Duchu Świętym oraz Kręgu  Kościoła Domowego.
W parafii od 08.2019r.
Święcenia kapłańskie przyjął 15.05.2010 r.
„Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem” (J 15,16)


ks. Dawid Kucaba MS

Katecheta, duszpasterz

150

 
 
 
 
 
Katecheta  w Sz P nr 94, opiekun: Scholi Rodzinnej “Żywioł wSzelki”, Oazy Dzieci Bożych, Kręgu Domowego Kościoła, dzieci przygotowujących się do I Komunii św..
W parafii od 06.2018 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 19.05.2018 r.
“Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (Jan 15,4)


ks. Stanisław Michalski MS

Wikariusz parafii, duszpasterz

 
 
 
 
 
Opiekun: Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, 3. Wspólnoty Neokatechumenalnej oraz Róż Różańcowych.
w latach 1994-2000 proboszcz naszej parafii, po 18 latach od 17.10.2018 r. ponownie w parafii
Święcenia kapłańskie przyjął 09.05.1987 r.
„ Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała” (Ps 34,2)


ks. Mirosław Opiela MS

Ekonom domowy, katecheta, duszpasterz

mir_fot3

 
 
 
 
 
Katecheta w Sz P nr 94, opiekun: Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Kręgu Kościoła Domowego.
W parafii od 08.2015 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 17.05.2008 r.
“Kimże ja jestem, Panie, Boże mój, że doprowadziłeś mnie aż dotąd, czymże jest mój dom?” (2 Sm 7,18)


ks. Krzysztof Rodzik MS

Posługa duszpasterska

Jest obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim.
W parafii od 23.08.2013 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 10.06.2000 r.
„Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski” (2Kor 12,9)


br. Jarosław Stupkiewicz MS

Zakrystianin, posługa duszpasterska

 
 
 
 
 
Jest opiekunem Kręgu Kościoła Domowego.
W parafii od 16 lutego 2019 r.
Śluby wieczyste złożył 30.11.2004 r. w Mielniku (Republika Czeska).
“Nie wyście mnie wybrali, lecz ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” (por. J 15, 16)


ks. Stanisław Tokarski MS

Psycholog, posługa duszpasterska

S.T. legimt

 
 
 
 
 
Pracuje w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.
Jest opiekunem 2. Wspólnoty Neokatechumenalnej.
W parafii od 1990 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 07.10.1988 r.
„Nie bójcie się. Chrystus zwyciężył świat” (por. J 16, 33)


ks. Maciej Wilczek MS

Katecheta, duszpasterz

 
 
 
 
 
Katecheta w Sz P nr 94, opiekun: Liturgicznej Służby Ołtarza, grupy młodzieżowej i studenckiej, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
W parafii od 06.2019 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 18.05.2019 r.
“Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30)

Misjonarze Saletyni

Zgromadzenie, związane z objawieniem Matki Bożej w La Salette 19 września 1846 roku, powstało z inicjatywy ks. biskupa Philiberta de Bruillard (1765-1860), ordynariusza z Grenoble.

Polska strona Zgromadzenia:

saletyni.pl

Prowincja Polska:

Międzynarodowa strona Zgromadzenia: