Wspólnota zakonna

ks. Grzegorz Ozga MS

Superior i proboszcz

Ks. Grzegorz prowadzi katechezy chrzcielne, I Wspólnoty Neokatechumenalnej oraz Domowego Kościoła.
W parafii w latach jako katecheta 2002 – 2006, teraz od 18 października 2015 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.2002 r.


ks. Piotr Grudzień MS

Katecheta

nr (48)

 
 
Ks. Piotr jest opiekunem grupy młodzieżowej, a także młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
W parafii od 06.2018 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 19.05.2018 r.
“W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.” (2 Kor, 20b-21 )


 

ks. prof. Janusz Kręcidło MS

Posługa duszpasterska

medal_krecidlo

 

Ks. prof. Janusz Kręcidło jest Kierownikiem Studiów Doktoranckich, Dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych oraz Kierownikiem Katedry Historii Biblijnej UKSW
Jest opiekunem Róż Różańcowych oraz Uniwersytetu Biblijnego w parafii.
W parafii w latach 1997-2002 oraz od 2005 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 15.05.1993 r.
„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana:«Tyś jest Panem moim; poza Tobą nie ma dla mnie dobra». Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną!” (Ps 16,1-3)


ks. Dawid Kucaba MS

Katecheta

150

Ks. Dawid jest opiekunem Scholi Rodzinnej “Żywioł wSzelki” oraz Oazy Dzieci Bożych.
W parafii od 06.2018 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 19.05.2018 r.
“Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was.” (Jan 15,4)


ks. Leszek Kwiatkowski MS

Katecheta

Ks. Leszek  jest opiekunem Wspólnoty Domowego Kościoła oraz parafialnego Caritas.
W parafii od 26 sierpnia 2016 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.2002 r.
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2Kor 12,9)


ks. Stanisław Michalski MS

Wikariusz

Ks. Stanisław jest opiekunem Grupy Neokatechumenalnej, Rodziny Saletyńskiej, III Wspólnoty Neokatechumenalnej oraz Róż różańcowych.
1994-2000 Proboszcz naszej parafii. Po 18 latach od 17.10.2018 ponownie w Parafii
Święcenia kapłańskie przyjął 09.05.1987r.
„ Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała” (Ps 34,2)


ks. Mirosław Opiela MS

Katecheta i ekonom domowy

mir_fot3

 

Ks. Mirosław jest opiekunem Szkoły Nowej Ewangelizacji, Kościoła Domowego oraz dorosłych przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.
W parafii od 08.2015 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 17.05.2008 r.
“Kimże ja jestem, Panie, Boże mój, że doprowadziłeś mnie aż dotąd, czymże jest mój dom?”
(2 Sm 7,18)


ks. Krzysztof Rodzik MS

Posługa duszpasterska

Ks. Krzysztof jest Obrońcą Węzła Małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim.
W parafii od 23.08.2013 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 10.06.2000 r.
„Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski.” (2Kor 12,9)


br. Jarosław Stupkiewicz MS

Zakrystianin

 
 
W parafii od 16 lutego 2019r.
Śluby wieczyste złożył 30.11.2004 r. w Mielniku (Republika Czeska)
“Nie wyście mnie wybrali, lecz ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” (por. J 15, 16)

 ks. Stanisław Tokarski MS

Posługa duszpasterska

S.T. legimt

Ks. Stanisław pracuje w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.
Jest opiekunem II Wspólnoty Neokatechumenalnej w parafii.
W parafii od 1990 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 07.10.1988 r.
„Nie bójcie się. Chrystus zwyciężył świat.” (por. J 16, 33)

Misjonarze Saletyni

Zgromadzenie, związane z objawieniem Matki Bożej w La Salette 19 września 1846 roku, powstało z inicjatywy ks. biskupa Philiberta de Bruillard (1765-1860), ordynariusza z Grenoble.

Polska strona Zgromadzenia:

saletyni.pl

Prowincja Polska:

Międzynarodowa strona Zgromadzenia: