„Abraham i Lot (Rdz 13, 1-13) – czyli jak rozwiązywać rodzinne konflikty” nagrania z XLI Spotkania Uniwersytetu Biblijnego

Wykład ks. prof. Janusza Kręcidły MS „Abraham i Lot (Rdz 13,1-13) – czyli jak rozwiązywać rodzinne konflikty” poświęcony był wyjaśnieniu tekstu wskazanego w tytule w aspekcie zawartych w nim praktycznych wskazówek jak radzić sobie z konfliktami w rodzinie.

Druga część spotkania dedykowana była egzegezie duchowej kolejnych wersetów czwartego rozdziału Ewangelii wg św. Jana (4,35-38).

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny