„Arka Noego – między historyczną faktografią a teologią” Nagrania z XXXIV Spotkania Uniwersytetu Biblijnego

Wykład poświęcony był wyjaśnieniu zagadnień historycznych, literackich i teologicznych dotyczących biblijnego opowiadania o arce Noego z Rdz 6-8.

W drugiej części spotkania szczegółowo omówione zostały kolejne trzy wersety (J 4,8-10) narracji o spotkaniu Jezusa z Samarytanką.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny