„Czy kara potopu była zemstą Boga wobec grzesznej ludzkości?” Nagrania z XXXIII Spotkania Uniwersytetu Biblijnego

Wykład poświęcony był wszechstronnej analizie fragmentu Rdz 6,11-13 w kontekście odpowiedzi na pytanie „Czy kara potopu była zemstą Boga wobec grzesznej ludzkości?” Owo legendarne opowiadanie należy interpretować teologicznie w perspektywie mentalności starożytnego świata śródziemnomorskiego. Skoro na świecie rozprzestrzeniło się zło i skaziło całą ziemię, to należy ją zeń oczyścić poprzez całkowite zanurzenie w wodach potopu. Myślenie takie wyrasta z przekonania, że cały świat polaryzuje się na sfery czyste=dobre/nieczyste=złe.

W drugiej części ks. prof. Janusz Kręcidło MS wyjaśniał dalsze wersety dialogu Jezusa z Samarytanką: J 4,5-7.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny