„Czym zasłużył sobie Noe, że on i jego bliscy zostali ocaleni z potopu?” Nagranie z XXXII spotkania Uniwersytetu Biblijnego

Wykład poświęcony był poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Czym zasłużył sobie Noe, że on i jego bliscy zostali ocaleni z potopu?”

W drugiej części ks. prof. Janusz Kręcidło MS rozpoczął analizę pierwszych czterech wersów Rozdziału 4 Ewangelii wg św. Jana.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny