„Dlaczego w biblijnym opowiadaniu o potopie (Rdz 6-9) jest tyle nieścisłości?” Nagranie z XXXI spotkania Uniwersytetu Biblijnego

Wykład poświęcony był wychwyceniu nieścisłości i powtórzeń w biblijnym opowiadaniu o potopie Rdz 6 – 9 oraz wyjaśnieniu ich genezy.

W drugiej części przedstawiony został szczegółowy komentarz egzegetyczny do J 3,34-36.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny