Katechezy o modlitwie

Katechezy o modlitwie zostały wygłoszone przez ks. Bartosza Serugę MS w naszej parafii podczas Wielkiego Postu w 2015 r.

1. Wyspa skarbów

2. Wyposażenie

3. Nawigacja

PRZYKŁADOWY SCHEMAT NAMIOTU SPOTKANIA

1. Wewnętrzne wyciszenie (stanięcie w obecności Bożej, Bóg jest obecny dla mnie)
2. Prośba o Ducha Świętego.
3. Czytanie fragmentu Pisma Świętego (nawet kilka razy) i zatrzymujemy się na fragmencie, który nas poruszył.
4. Odpowiadamy na słowo Boże jakąś formą modlitwy (uwielbienia, dziękczynienia, prośby).
5. Zakończenie – dziękczynienie za dar Bożego Słowa.

4. Bocianie gniazdo

Modlitwa osobista – KROKI:

1. Spróbuj pomodlić się na początku w mniej więcej taki sposób: Jestem tutaj i przez te … minut (warto już na początku powiedzieć Jemu i sobie ile). Chcę być teraz tylko dla Ciebie, a Ty bądź teraz dla mnie. Możesz dodać jeszcze parę słów od siebie.

2. Przeczytaj tekst przynajmniej 2 razy – spokojnie, nie pobieżnie, ale z uwagą.

3. Spróbuj wyobrazić sobie tę scenę tak jak byś tam był i jak by to zdarzenie dotyczyło bezpośrednio Ciebie, jak by Twoje życie zależało od niego. Bądź uczestnikiem – nie widzem.

4. Zwróć uwagę na słowa. które Cię w jakiś sposób poruszyły: zastanowiły, rozgniewały, zafascynowały, zezłościły, z którymi nie możesz się zgodzić, zasmuciły – to jest kawałek Twojego życia zawarty w tej Ewangelii.
Zadaj sobie pytania np.: co ten tekst mówi o mnie? czego się wstydzę? co mi się podoba? co Bóg chce mi powiedzieć przez ten fragment? których spraw w moim życiu dotyczy?

5. Porozmawiajcie sobie z Jezusem (jeżeli uważasz to za absurd spróbuj sobie wyobrazić jak by mogła ta rozmowa wyglądać)

6. Zakończ krótką modlitwą recytowaną np. Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…Duszo Chrystusowa…

5. Burza