KOMUNIKATY PARAFIALNE

Przypominamy, że:

❕Na wszystkich Mszach Świętych obowiązuje wprowadzony przez władze państwowe limit max. 37 osób przebywających jednocześnie w kościele (1 osoba na 20m2). Decyduje kolejność przyjścia.

Spowiedź w naszym kościele. W Niedzielę Palmową służymy sakramentem pokuty w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej (kościół) i w salkach z tyłu kościoła (dla tych którzy nie weszli do kościoła na Mszę św.). Od poniedziałku do środy spowiadać będziemy w podczas porannej Mszy św. i popołudniu od 17.30 do 21.00.

❕Przy wejściu do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni.

❕Siedząc w ławkach oraz stojąc w kolejkach do spowiedzi należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m

❕Prosimy o przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową

❕Prosimy o przyjmowanie Komunii Świętej „na rękę”. Ciało Pańskie należy spożyć przy księdzu zaraz po otrzymaniu Komunii