„Od wieży Babel do Pięćdziesiątnicy” Nagrania z XXXVI spotkania Uniwersytetu Biblijnego (26 V 2022)

Wykład poświęcony był wszechstronnemu wyjaśnieniu opowiadania o wierzy Babel z Rdz 11,1-9 w perspektywie historycznej, literackiej i teologicznej. Ukazane też zostało powiązanie motywu wieży Babel z opowiadaniem o zesłaniu Ducha Świętego w Dz 2.

W drugiej części spotkania szczegółowo wyjaśniono w oparciu o oryginalny tekst grecki Ewangelii świętego Jana wersety 15-19 jej czwartego rozdziału.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny