Program Misji Świętych

MISJE ŚWIĘTE
19.09.2015. – 25.09.2015.
Parafia Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Popularna 46, 02-473 Warszawa
Sobota, 19.09.2015.

19.00 – Msza św. na rozpoczęcie Misji

Niedziela 20.09.2015.
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
– odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
7.00 Msza św. z nauką misyjną
8.00 Msza św. z nauką misyjną
9.30 Msza św. z nauką misyjną
11.00 Msza św. z nauką misyjną dla dzieci
12.30 Msza św. z nauką misyjną
18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.30 Msza św. z nauką misyjną

Poniedziałek 21.09.2015.
Czy potrzebuję nawrócenia?
8.30 Różaniec
9.00 Msza św. z nauką misyjną
16.00 Liturgia Słowa i nauka dla dzieci
18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Nauka misyjna dla kobiet
20.00 Nauka misyjna dla młodzieży
21.00 Apel Maryjny

Wtorek 22.09.2015.
„Grzechem ranię Boga i człowieka”
8.30 Różaniec
9.00 Msza św. z nabożeństwem przebłagalnym
16.00 Nauka misyjna dla dzieci z nabożeństwem pokutnym
17.00 Pojednanie w rodzinie i sąsiedztwie
17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 Msza św. z nabożeństwem przebłagalnym
19.00 Nauka misyjna dla mężczyzn
20.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii

Środa 23.09.2015.
„Bóg obdarza mnie swoim życiem w sakramencie pokuty”
8.30 Różaniec
9.00 Msza św. z nauką misyjną
9.30 – 12.00 – Spowiedź Święta
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i spowiedź
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 Msza św. za zmarłych

Czwartek 24.09.2015.
„Miłość i wiara w rodzinie drogą do świętości”
8.30 Różaniec
9.00 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
11.00 Odwiedziny chorych w domach
17.30 Nabożeństwo do MBS
18.00 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
– Apel Maryjny

Piątek 25.09.2015.
„Z wieczernika na Kalwarię”
8.30 Różaniec
9.00 Msza św. i dziękczynienie za sakrament eucharystii i Kapłaństwa
11.00 Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia i błogosławieństwem lurdzkim
16.00 Nabożeństwo misyjne z błogosławieństwem małych dzieci i matek oczekujących potomstwa
17.30 Nabożeństwo
18.00 Msza św. na zakończenie misji

Modlitwa w intencji Misji Świętych
O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które będą odbywać się w naszej parafii. Spraw łaskawie, aby ten szczególny czas przyniósł Tobie większą chwałę, duszom naszym zbawienny pożytek. Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: ”Przyjdź królestwo Twoje”.
Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć czas Misji Świętych, przygotowujących nas do oddania naszych serc na Twoją wyłączną służbę. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich, którzy żyją daleko od Ciebie.
Duchu Święty Boże! Wspomagaj nas, aby za Twoją łaską odnowiło się oblicze naszej parafii. Maryjo, Matko Boża, zanieś nasze prośby i błagania przed oblicze Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.