Promocja do posługi lektora

W niedzielę 27 listopada 2016 r. o godzinie 16.00 dwóch ministrantów Bartosz Więckowski i Michał Góral z naszej parafii, po rocznym przygotowaniu, otrzymało promocje do posługi lektora z rąk ks. bp. Michała Janochy.

W tym roku promocję do posługi lektora otrzymało 134 ministrantów w naszej Diecezji.

Kilka wspomnień z przygotowania do posługi lektora:

Co to jest kurs lektorski?

Jest to okres przygotowawczy przed przyjęciem posługi lektora.

Czym więc zajmuje się lektor?

Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim proklamacja Słowa Bożego w czasie Eucharystii (czytanie czytań liturgicznych i śpiewanie psalmów responsoryjnych). Jest to wejście na, można powiedzieć, „wyższy poziom” liturgicznej służby ołtarza. Dopuszczeni są do niego chłopcy od trzeciej klasy gimnazjum, którzy mają za sobą wieloletnią posługę jako aspiranci a później ministranci.

Jak wygląda kurs lektorski?

Kurs lektorski składa się z trzech części:
a) Wykładów z liturgiki (I semestr) i biblistyki (II semestr)
b) Zajęć praktycznych ( które prowadził ks. prałat Wiesław Kądziela)
c) Rekolekcji wakacyjnych ( tydzień w seminarium) – jako przygotowanie duchowe