Renowacja Misji Świętych

Z Maryją z La Salette odczytujemy znaki czasów.  

W czasie tegorocznego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, już w 1 niedziele Adwentu rozpoczniemy Renowacje Misji Świętych – to czas, który jest propozycją w biegu codziennych dni na wyciszenie, refleksję, pokutę i nawrócenie. Wielu z nas czuje gorycz krzywdy, biedy, wyzysku, bezrobocia, choroby, samotności. Ponadto dochodzą jeszcze nasze słabości, grzechy, wady, złe przyzwyczajenia. To wywołuje często bezmiar cierpienia, lęku, bezradności. A przecież chrześcijanin to człowiek radości i nadziei. Czas powrócić do Boga! Czas uporządkować sprawy swojego sumienia. Czas umocnić swoją więź z Chrystusem.  

1 dzień – Zwolnij w swoim życiu by usłyszeć głos Boga i zobaczyć jakie On stawia znaki na drodze Twojego życia.

2 dzień – Czy jestem podpięty „duchowym krwioobiegiem” do Boga i mam z Nim nieustanny kontakt, jak krew która w moim ciele przepływa cały czas? W jakiej kondycji jest moje życie duchowe?

3 dzień – Od chrztu świętego jestem we wspólnocie Kościoła i jestem Jego członkiem. Jak dzisiaj świadczę o Rodzinie Kościoła do którego należę, gdy wokoło widać walkę z Kościołem Jezusa Chrystusa?

4 dzień – Twoje życie być może jest jedyną księgą, którą ktoś czyta o Bogu… Zapraszam do świadczenia o Nim w codzienności, z uśmiechem, spokojem w sercu… bo to się czuje od Świadka Jezusa!