Proboszcz parafii, przełożony wspólnoty zakonnej.

Prowadzi katechezy chrzcielne, opiekun:

  • 1. Wspólnoty Neokatechumenalnej;
  • Kręgu Domowego Kościoła;
  • Klubu Ojca;
  • Klubu Mam.

W parafii jako katecheta w latach 2002 – 2006, teraz od 18 października 2015 r.

Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.2002 r.