“Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen. ” (Ef 3, 20 -21 )

Katecheta w Szkole Podstawowej nr 94, opiekun:

  • Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji;
  • Kręgu Kościoła Domowego
  • Neoaktechumenat – II wspólnota

W parafii od 09.2020 r.

Święcenia kapłańskie przyjął 17.05.2013 r.