„Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9)

Jest obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim.

W parafii od 23.08.2013 r.

Święcenia kapłańskie przyjął 10.06.2000 r.