„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana:«Tyś jest Panem moim; poza Tobą nie ma dla mnie dobra». Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną!” (Ps 16,1-3)

Jest Kierownikiem Studiów Doktoranckich, Dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych oraz Kierownikiem Katedry Historii Biblijnej UKSW.

Prowadzi Uniwersytet Biblijny w parafii.

W parafii w latach 1997-2002 oraz od 2005 r.

Święcenia kapłańskie przyjął 15.05.1993 r.