„Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała” (Ps 34,2)

Wikariusz, opiekun:

  • Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej;
  • 3. Wspólnoty Neokatechumenalnej;
  • Róż Różańcowych.

W latach 1994-2000 proboszcz naszej parafii, po 18 latach od 17.10.2018 r. ponownie w parafii

Święcenia kapłańskie przyjął 09.05.1987 r.