Terapeutyczna praca grupowa przed spotkaniem Klubu Mam g. 18.15 (12 III 2022)

Dzisiaj, tuż przed spotkaniem Klubu mam, odbędzie się terapeutyczna praca grupowa, która jest dedykowana dla mam chcących poprawić swój stan emocjonalny, na który ma niekorzystny wpływ sytuacja wojny w Ukrainie.
Warto mieć na uwadze fakt, iż stan emocjonalny rodziców ma ogromny wpływ na dzieci. Dobrze jest zadbać o siebie???również z takiego powodu, że nie jesteśmy w stanie pomóc komukolwiek, jeżeli sami będziemy rozregulowani emocjonalnie.
Na spotkaniu będzie zastosowana skuteczna technika pracy grupowej interwencyjnie stosowana od wielu lat na całym świecie przez terapeutów EMDR. Jest ona wykorzystywana bezpośrednio po lub w trakcie masowych zdarzeń traumatyzujących, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie… a w dzisiejszej sytuacji podczas wojny w Ukrainie.
Obecnie tą metodą, w wielu miejscach w Ukrainie są prowadzone w miarę możliwości, stacjonarnie lub drogą internetową, codzienne sesje regulujące emocjonalnie osoby narażone na ekspozycje zdarzeń zagrażających życiu…

Przed spotkaniem warto poświecić chwilę, pomyśleć i wybrać najgorszą myśl, najgorszy obraz jaki pojawia się w głowie, dotyczący sytuacji w jakiej jesteśmy, w sytuacji wojny za naszą granicą. Po takim przygotowaniu będzie łatwiej rozpocząć pracę i będzie ona bardziej efektywna ?

Zapraszamy do kawiarenki, godz. 18:15.
❗️Proszę się nie spóźnić.
????????