Triduum Paschalne

Myślą przewodnią homilii wygłoszonych podczas Triduum Paschalnego było ukazanie w jaki sposób dobrane na każdy z tych dni przez tradycję Kościoła teksty liturgii słowa uaktualniają zbawcze wydarzenie, w którym uczestniczymy. Liturgia tych dni prowadziła nas do osobistego doświadczenia sakramentu Eucharystii, mocy Chrystusowego krzyża oraz nowego życia w Zmartwychwstałym.

Wielki Czwartek (13 IV 2017)

Wielki Piątek (14 IV 2017)

Wigilia Paschalna (15 IV 2017)