Temat siedemnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Historia powstania Tory - pierwszych pięciu ksiąg Starego...
Temat szesnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Wczesne chrześcijaństwo a religie świata...
Temat piętnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Wczesne chrześcijaństwo a...
Temat czternastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Księgi Nowego Testamentu a hellenistyczno-rzymskie sposoby...
Temat trzynastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim czasów Nowego...
Temat dwunastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Pierwsi chrześcijanie widziani oczami...
Temat jedenastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym...
Temat dziesiątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Historia czasów Starego Testamentu: od wygnania babilońskiego po czasy...
Temat dziewiątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Kluczowe wydarzenia historii...
Temat ósmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Archeologia Syro-Palestyny...
Temat siódmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Archeologia...
Temat szóstego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Najważniejsze odkrycia archeologiczne z terenu Mezopotamii pod kątem ich znaczenia dla...
1 2 3

ROZWAŻANIA

Lektura duchowa Ewangelii wg św. Jana

Wersety (1,1-5)

Wersety (1,6-13)

Wersety (1,14-15)

Wersety (1,15-18)

Wersety (1,19-28)

Wersety (1,29-34).

Wersety (1,35-42).

Wersety (1,43-51).

Wersety (2,1).

Wersety (2,2-5).

Wersety (2,5-6).

Wersety (2,7-11).

Wersety (2,12-13).

Wersety (2,14-17).

Wersety (2,18-22).

Wersety (2,23-25).

Wersety (3,1-2).

Wersety (3,3-5).

Wersety (3,6-8).

Wersety (3,9-12).

Wersety (3,13-15).

Wersety (3,16-18).