Uroczystość Poświęcenia Kościoła

Zapraszamy wszystkich parafian na najważniejszą Mszę Świętą naszej parafii. W najbliższą niedzielę, 24 listopada o godzinie 12.30, Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz dokona uroczystej Konsekracji naszego Kościoła.

Poświęcenie kościoła (dawniej nazywane konsekracją) to obrzęd oddania świątyni Bogu – do wyłącznego użytku sakralnego. Biskup z pomocą prezbiterów i diakonów namaszcza ołtarz i ściany kościoła olejem krzyżma (tym samym, który jest używany do sakramentu chrztu i święceń kapłańskich), a w miejscach namaszczenie zapala się dwanaście świec. Stąd przygotowane już świeczniki na ścianach (tzw. zacheuszki).
Kościół nazywamy też domem Bożym – przede wszystkim ze względu na stałą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, ale także dlatego, że jest on domem Ludu Bożego. Tutaj wspólnota wiernych razem się modli, oddaje cześć Bogu, otrzymuje potrzebne łaski.
Budynek kościoła przypomina o duchowej świątyni, którą stanowią wierni. Św. Paweł pisze:
„Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” (1Kor 3, 16-17).

Dlatego „konsekracja” jest też świętem Kościoła – czyli naszej parafialnej wspólnoty. To szczególny wyraz wiary w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, który Jezus ustanowił i w którym działa przez sakramenty.

W piątek 22 listopada, ok godziny 18.45, zapraszamy na konferencję przybliżającą nam temat Poświęcenia (konsekracji) kościoła, którą wygłosi ks. Maciej Wilczek MS. Opowie o znakach i symbolach towarzyszących temu wspaniałemu wydarzeniu.

Uroczystość Poświęcenia Kościoła

Zapraszamy wszystkich parafian na najważniejszą Mszę Świętą naszej parafii. W najbliższą niedzielę, 24 listopada o godzinie 12.30, Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz dokona uroczystej Konsekracji naszego Kościoła.

Poświęcenie kościoła (dawniej nazywane konsekracją) to obrzęd oddania świątyni Bogu – do wyłącznego użytku sakralnego. Biskup z pomocą prezbiterów i diakonów namaszcza ołtarz i ściany kościoła olejem krzyżma (tym samym, który jest używany do sakramentu chrztu i święceń kapłańskich), a w miejscach namaszczenie zapala się dwanaście świec. Stąd przygotowane już świeczniki na ścianach (tzw. zacheuszki).
Kościół nazywamy też domem Bożym – przede wszystkim ze względu na stałą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, ale także dlatego, że jest on domem Ludu Bożego. Tutaj wspólnota wiernych razem się modli, oddaje cześć Bogu, otrzymuje potrzebne łaski.
Budynek kościoła przypomina o duchowej świątyni, którą stanowią wierni. Św. Paweł pisze:
„Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” (1Kor 3, 16-17).

Dlatego „konsekracja” jest też świętem Kościoła – czyli naszej parafialnej wspólnoty. To szczególny wyraz wiary w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, który Jezus ustanowił i w którym działa przez sakramenty.

W piątek 22 listopada, ok godziny 18.45, zapraszamy na konferencję przybliżającą nam temat Poświęcenia (konsekracji) kościoła, którą wygłosi ks. Maciej Wilczek MS. Opowie o znakach i symbolach towarzyszących temu wspaniałemu wydarzeniu.