XX Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (10 I 2019)

Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego, który odbył się w dniu 10 stycznia, był poszukiwaniem odpowiedzi na podstawowe pytania odnośnie do ludzkiego szczęścia w oparciu o analizę opowiadania o pobycie człowieka w ogrodzie Eden z Rdz 2..
Wykład:

Druga część spotkania dedykowana była duchowej lekturze Ewangelii wg św. Jana (J 3,6-8).

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny