XXII Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (21 III 2019)

Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego, który odbył się 21 marca, poświęcony był analizie tekstu Rdz 3,15 zwanego Protoewagelią czyli Pierwszą Ewangelią oraz jego kontekstu i znaczenia. Wyjaśniliśmy także przyczyny utrwalenia się w tradycji Kościoła dwóch interpretacji tego fragmentu – chrystologicznej i mariologicznej.
Wykład:

W drugiej części spotkania kontynuowaliśmy lekturę duchową dialogu Jezusa z Nikodemem. Tym razem szczegółowo wyjaśniliśmy J 3,13-15.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny