“Czy Bóg rzeczywiście żałował, że stworzył ludzi?” XXIX Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (18 VI 2020)

Spotkanie poświęcone było poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy Bóg rzeczywiście żałował, że stworzył ludzi? Inspiracją do postawienia tego trudnego pytanie była lektura fragmentu Rdz 6,5-7. Odpowiedzi szukano na poziomie analizy kontekstu narracyjnego oraz znaczenia pojęć występujących w oryginale hebrajskim i w przekładzie Septuaginty.

W drugiej części spotkania analizowaliśmy kolejny fragment Ewangelii św. Jana, którym było świadectwo Jana Chrzciciela o tym, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem (J 3,28-30).

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny