“Żyj z Pasją” – Rekolekcje Wielkopostne 5 – 8 III 2017

W ramach przygotowania do Wielkanocy, już w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Marcin Ciunel MS.

ŻYJ zPASJĄ

Niedziela 5 III 2017- homilia

Ewangelia: Mt 4,1-11.

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu zaprasza nas na pustynię. Bóg wyprowadza nas tak, jak kiedyś Jezusa, byśmy dotknęli świata, przed którym na codzień uciekamy i poznali swoje serce. Żeby żyć w pełni potrzebujemy zmierzyć się z ciemnościami w naszym sercu.

 

Poniedziałek 6 III 2017 – wieczorna liturgia słowa

Ewangelia: J 4,46-54

Jedynie słowo Boga jest orężem, którym możemy odpowiedzieć na pokusy. Bóg zostawił nam słowa, które leczą i scalają naszą pamięć, pomagając nam zobaczyć naszą własną historię zbawienia.

 

Wtorek 7 III 2017 – homilia

Ewangelia: Mt 6,7-15

Człowiek po grzechu czuje się centrum świata. Kuszenie jest perwersją modlitwy, w której człowiek usiłuje zapanować nad Bogiem. Modlitwa “Ojcze nasz…” odwraca ten kierunek pozwalając, by w centrum naszego życia stanął Bóg.

 

Wtorek 7 III 2017 – wieczorna liturgia słowa

Ewangelia: Mt 25,14-30

Przypowieść o talentach pokazuje, że dar i cierpienie są często ze sobą splecione. Kusiciel oszukuje nas usiłując ukazać dary Boga jako życiowy balast. Ny nie ulec tej pokusie potrzebujemy, by Bóg uleczył nasz wzrok.

 

Środa 8 III 2017 – homilia

Ewangelia: Łk 11,29-32

Nawrócenie to akt wiary, pozwalający rozpocząć drogę za Jezusem. Jonasz i królowa Saby mówią o dwóch momentach nawrócenia: odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Bogu. Oba są konieczne by zacząć żyć.

 

mciunel
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ks. Marcin Ciunel MS