Pierwsza Komunia Św. (14 V 2017)

W ubiegłą niedzielę, 14 maja, w dwóch turach, o godzinie 11.00 i 13.00 odbyła się w naszym kościele uroczystość Pierwszej Komunii św.

150 dzieci z naszej parafii, które przygotował i prowadził ks. Paweł Golemo, przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Uroczystość została poprzedzona spowiedzią świętą dzień wcześniej.

Liturgii przewodniczył i kazania dla dzieci wygłosił ks. Proboszcz.

Pierwsza Komunia Święta to wydarzenie w życiu dziecka, które pogłębia jego relację z Jezusem Eucharystycznym. Dzieci przygotowują się ucząc się o Panu Bogu, o jego wielkiej miłości do człowieka, który dał Swojego Syna, aby nas zbawił. Pan Jezus chciał zostać z nami, dlatego pozostał pod postacią Chleba i Wina, abyśmy mogli go przyjmować. Komunia Święta pogłębia naszą więź z Bogiem i dodaje nam sił na każdy dzień.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych dzieciach, aby zawsze były wierne Panu Jezusowi.

2

3

5

7

10-1

11