Tworzymy miejsce, które pomaga rodzicom przygotować dzieci do przyjęcia sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Stanowi  przestrzeń do pogłębiana własnej wiary i umacniania więzi małżeńskiej.

Po pierwsze… RODZINA

Rodzina jest znakomitą przestrzenią, w której dzieci mogą rozwijać wiarę. Rodzice, niezależnie od stopnia swojego religijnego zaawansowania, są pierwszymi i najlepszymi wychowawcami, nauczycielami oraz mistrzami w jej przekazywaniu.

Po drugie… WSPÓLNOTA

Szukamy innych rodzin, z którymi będziemy mogli poprowadzić nas samych i nasze dzieci ku Bogu. Wymiana doświadczeń, wspieranie się w trudnościach i dzielenie radości są bezcennym darem na drodze przygotowań własnych dzieci do sakramentów. Całe rodziny uczestniczą w spotkaniach, zajęciach, warsztatach, modlitwie.

Po trzecie… KAPŁAN

Wspólnota BARANKÓW działa dzięki obecności kapłana i jego prowadzeniu. Otwarty i zaangażowany kapłan to bezcenny dar dla wspólnoty. On niesie wspólnotę, a przede wszystkim prowadzi i pomaga w nieustającej zmianie myślenia. Nawracający się rodzice swoją otwartością na Boga porywają własne dzieci. I o to przede wszystkim chodzi.

Po czwarte… ROK LITURGICZNY

Opieramy się na roku liturgicznym. Idziemy razem z całym Kościołem przez kolejne wydarzenia. To bardzo pomaga nam i naszym dzieciom w głębszym poznaniu tego, co w danym momencie przeżywa cały Kościół powszechny. Korzystamy z tego bogactwa, aby na jego bazie pogłębiać naszą wiarę i pociągać za sobą nasze dzieci.

Po piąte… PERSPEKTYWA DOBRA

Koncentrujemy się na dobru. Co to znaczy? Wczytując się w przypowieść o talentach, pomagamy dzieciom i sobie odkrywać ukryte w nas piękno, talenty i dary. Stawiamy sobie i dzieciom pytanie, co ja z tym dobrem robię? I w takiej perspektywie przygotowujemy się sakramentu pojednania.

Po szóste… PISMO ŚWIĘTE

Od samego początku opieramy się na Słowie Bożym, które pochodzi bezpośrednio z Biblii. Dzieci rozumieją daleko więcej, niż nam się wydaje, mało tego, często sprawy Boże są dla nich o wiele jaśniejsze niż dla nas. Próbujemy też kaligrafii. To wspaniała forma zagłębiania się w Słowie Bożym. Wspólnie szukamy ulubionych fragmentów i je przepisujemy. W ten sposób powstają nasze własne modlitewniki i pamiętniki.

Po siódme… OBRAZY

Zapraszamy dzieci i siebie w świat sztuki. Każdy znajduje swoją drogę modlitwy. Dla jednych to będzie słowo (czytane? słuchane? pisane?), dla innych muzyka (słuchana? śpiewana? grana?) lub obraz (oglądany? rozszyfrowywany? malowany?). Uczymy się kontemplacji i znajdujemy najlepsze dla nas drogi.

SAMA UROCZYSTOŚĆ

Najpierw spowiedź. Adoracja Najświętszego Sakramentu i wszyscy modlący się psalmami. Następnie dzieci podchodzą do stóp ołtarza i spowiadają się otoczone modlitwą wstawienniczą klęczących nieopodal rodziców. I ich uścisk na koniec – jako wyraz wielkiej miłości i radości. Następnie założenie białej alby, która jest symbolem czystej miłości Jezusa, odwołaniem do łaski otrzymanej na Chrzcie świętym oraz zaproszeniem na ucztę.

I Pierwsza Komunia święta. Bez fotografów, bez prezentów, bez prób. Bardzo skromnie. Dzieci u boku rodziców, którzy trzymając za ręce, przyprowadzają je do ołtarza, aby wspólnie przyjąć Pana Jezusa. Największy Prezent.

 W naszej parafii są dwa rodzaje grup Barankowych, jedne mają charakter stacjonarny i jest grupa Leśnych Baranków. Obie formy mają program i rytm spotkań bardzo podobny z tym, że Leśne Baranki dużo częściej spotykają się w lesie lub na łące.

 

Więcej na temat pod adresem: www.szkolamontessori.com.pl/baranki/