Króluj nam Chryste!

Kościelna Służba Porządkowa przy naszej parafii powstała przy okazji przygotowań do pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II w 1979 roku. Była to wówczas dość liczna grupa, licząca ponad 80 osób.

Formalnie Kościelna Służba Porządkowa została powołana dekretem Prymasa Polski ks. Kardynała Józefa Glempa 30 marca 1983 r.

Grupa KSP uczestniczyła w obsłudze wszystkich pielgrzymek do Polski papieża Polaka oraz papieża Benedykta XVI.

Od 1987 roku Kościelna Służba Porządkowa , z dowódcą Wiesławem Kluczkiem, zaczęła pełnić służbę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

Po śmierci Wiesława Kluczka obowiązki dowódcy przejął Tadeusz Lasocki.

Bracia Kościelnej Służby Porządkowej biorą czynny udział w życiu parafii:

  • organizują procesje parafialne i Drogę Krzyżową;
  • uczestniczą w służbie liturgicznej;
  • wystawiają poczet sztandarowy podczas mszy z okazji rocznic ważnych wydarzeń narodowych;
  • pilnują porządku podczas uroczystości parafialnych.

W ramach Archidiecezji Warszawskiej bracia KSP pilnują porządku podczas procesji w dzień Bożego Ciała, centralnej Drogi Krzyżowej, uroczystych mszach na terenie Warszawy, organizują pielgrzymki do miejsc kultu religijnego oraz organizują prelekcje na aktualne tematy religijne.

Gorąco apelujemy do młodych mężczyzn z naszej parafii o wstępowanie w nasze szeregi i kontynuację dzieła rozpoczętego w 1979 roku.

opiekunowie

1994-2000 – ks. Stanisław Michalski MS

2000-2006 – ks. Andrzej Szklarski MS

2006-2009 – ks. Kazimierz Wolan MS

2009-2015 – ks. Wojciech Bober MS

od 2015 – ks. Grzegorz Ozga MS

 

 

ksp