o nas

STATUT DROGI NEOKATECHUMENALNEJ ART. 6

§ 1. Neokatechumenat, jako itinerarium ponownego odkrywania wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest realizowany zasadniczo w parafii, która stanowi „zwyczajne środowisko, gdzie rodzi się i wzrasta w wierze”, miejsce uprzywilejowane, gdzie Kościół, Matka i Mistrzyni, rodzi w źródle chrzcielnym synów Bożych i „nosi ich w łonie” do nowego życia.

§ 2. Ponieważ duszpasterstwo wtajemniczenia chrześcijańskiego jest żywotne dla parafii, Proboszcz znajduje się w centrum realizowania Drogi Neokatechumenalnej, podejmując, również przy współpracy innych prezbiterów, pasterską troskę nad tymi, którzy nią idą.

§ 3. Droga Neokatechumenalna zmierza do rozwijania u tych, do których jest skierowana,
dojrzałego poczucia przynależności do parafii oraz budzenia relacji głębokiej komunii i współpracy z wszystkimi wiernymi i z innymi rzeczywistościami wspólnoty parafialnej.


spotkania

środa, godz. 19.30 – słuchanie Słowa Bożego
sobota, godz. 19.30

Miejsce: zaplecze duszpasterskie (wejście od ul. Cietrzewia): salki parafialne / kościół


wspólnoty

W Adwencie 1983 roku, na zaproszenie śp. ks. Fryderyka Przybycienia MS, ówczesnego proboszcza, ekipa katechistów z par. Św. Anny w Piasecznie głosiła katechezy, a po ich ukończeniu powstała pierwsza wspólnota. Tak w styczniu 1984 r. narodziła się Droga w naszej parafii.

Obecnie w Parafii są 3 wspólnoty.

Do wspólnoty można wejść przez uczestnictwo w katechezach.

Jej życie opiera się na trójnogu: Słowie Bożym, Liturgii i Wspólnocie .

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie, takie jak Święta Rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu i w których drugi jest Chrystusem”

Katechiści z pierwszej wspólnoty opiekują się Drogą w parafiach:

Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach i Świętej Anny w Grodzisku Mazowieckim.

DROGA NEOKATECHUMENALNA