Temat wykładu na kolejnym spotkaniu Uniwersytetu Biblijnego brzmiał „Przymierze Boga z Noem”. Najpierw wyjaśniona została instytucja przymierza na...
Wykład poświęcony był wyjaśnieniu zagadnień historycznych, literackich i teologicznych dotyczących biblijnego opowiadania o arce Noego z Rdz 6-8....
Wykład poświęcony był wszechstronnej analizie fragmentu Rdz 6,11-13 w kontekście odpowiedzi na pytanie „Czy kara potopu była zemstą Boga wobec...
Wykład poświęcony był poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Czym zasłużył sobie Noe, że on i jego bliscy zostali ocaleni z potopu?” W drugiej...
Wykład poświęcony był wychwyceniu nieścisłości i powtórzeń w biblijnym opowiadaniu o potopie Rdz 6 - 9 oraz wyjaśnieniu ich genezy. W drugiej...
Przedmiotem wykładu było wszechstronne spojrzenie na problematykę związaną z historycznością biblijnego potopu. W drugiej części spotkania...
Spotkanie poświęcone było poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy Bóg rzeczywiście żałował, że stworzył ludzi? Inspiracją do postawienia tego...
Temat dwudziestego ósmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Czy przedpotopowi patriarchowie rzeczywiście żyli setki...
Temat dwudziestego siódmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Kim byli tajemniczy giganci w Rdz...
Temat dwudziestego szóstego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga (1 Kor...
Temat dwudziestego piątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Tajemnice biblijnych...
Temat dwudziestego czwartego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Biblia - Księga...
1 2 3

ROZWAŻANIA

Lektura duchowa Ewangelii wg św. Jana

Wersety (1,1-5)

Wersety (1,6-13)

Wersety (1,14-15)

Wersety (1,15-18)

Wersety (1,19-28)

Wersety (1,29-34).

Wersety (1,35-42).

Wersety (1,43-51).

Wersety (2,1).

Wersety (2,2-5).

Wersety (2,5-6).

Wersety (2,7-11).

Wersety (2,12-13).

Wersety (2,14-17).

Wersety (2,18-22).

Wersety (2,23-25).

Wersety (3,1-2).

Wersety (3,3-5).

Wersety (3,6-8).

Wersety (3,9-12).

Wersety (3,13-15).

Wersety (3,16-18).