Spotkanie poświęcone było poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy Bóg rzeczywiście żałował, że stworzył ludzi? Inspiracją do postawienia tego...
Temat dwudziestego ósmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Czy przedpotopowi patriarchowie rzeczywiście żyli setki...
Temat dwudziestego siódmego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Kim byli tajemniczy giganci w Rdz...
Temat dwudziestego szóstego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga (1 Kor...
Temat dwudziestego piątego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Tajemnice biblijnych...
Temat dwudziestego czwartego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Biblia - Księga...
Uniwersytet Biblijny Temat dwudziestego trzeciego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Kain zabija Abla (Rdz 4,1-16) – pierwsza krwawa plama na...
Temat dwudziestego drugiego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Protoewangelia (Rdz...
Temat dwudziestego pierwszego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Skąd się wzięło...
Temat dwudziestego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Czy człowiek był szczęśliwy w ogrodzie...
Temat dziewiętnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Stworzenie pierwszych ludzi (Rdz 1,26-27 i 2,4b-25) - dwa ujęcia, jedna...
Temat osiemnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Dlaczego chrześcijanin powinien znać, rozumieć i czytać z wiarą...
1 2 3

ROZWAŻANIA

Lektura duchowa Ewangelii wg św. Jana

Wersety (1,1-5)

Wersety (1,6-13)

Wersety (1,14-15)

Wersety (1,15-18)

Wersety (1,19-28)

Wersety (1,29-34).

Wersety (1,35-42).

Wersety (1,43-51).

Wersety (2,1).

Wersety (2,2-5).

Wersety (2,5-6).

Wersety (2,7-11).

Wersety (2,12-13).

Wersety (2,14-17).

Wersety (2,18-22).

Wersety (2,23-25).

Wersety (3,1-2).

Wersety (3,3-5).

Wersety (3,6-8).

Wersety (3,9-12).

Wersety (3,13-15).

Wersety (3,16-18).