Podczas wykładu ks. prof Janusza Kręcidło MS „Bóg powołuje Abrama do przyjaźni ze sobą” ukazane zostało przesłanie fragmentu Rdz 13,14-18...
W czwartek 19.01 zapraszamy na, 42 już, spotkanie Uniwersytetu Biblijnego. Rozpocznie się ono mszą św. o godz. 18:00, po której zapraszamy na wykład:...
Wykład ks. prof. Janusza Kręcidły MS „Abraham i Lot (Rdz 13,1-13) - czyli jak rozwiązywać rodzinne konflikty” poświęcony był wyjaśnieniu tekstu...
Wykład ks. prof. Janusza Kręcidły MS dedykowany jest analizie tekstu o powołaniu Abrama (Rdz 12,1-8) w jego kontekście literackim i...
Wykład ks. prof. Janusza Kręcidły MS „Dzieje biblijnych patriarchów (Rdz 12 – 50)” jest wprowadzeniem do szczegółowej analizy opowiadań o...
Wykład podczas ostatniego przedwakacyjnego spotkania ukierunkowany był na ukazanie roli pierwszych jedenastu rozdziałów Księgi Rodzaju jako klucza...
W dniach 26 -27 maja br, ks. prof. Janusz Kręcidło MS, posługujący w naszej parafii, został odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem...
Wykład poświęcony był wszechstronnemu wyjaśnieniu opowiadania o wierzy Babel z Rdz 11,1-9 w perspektywie historycznej, literackiej i teologicznej....
Temat wykładu na kolejnym spotkaniu Uniwersytetu Biblijnego brzmiał „Przymierze Boga z Noem”. Najpierw wyjaśniona została instytucja przymierza na...
Wykład poświęcony był wyjaśnieniu zagadnień historycznych, literackich i teologicznych dotyczących biblijnego opowiadania o arce Noego z Rdz 6-8....
Wykład poświęcony był wszechstronnej analizie fragmentu Rdz 6,11-13 w kontekście odpowiedzi na pytanie „Czy kara potopu była zemstą Boga wobec...
Wykład poświęcony był poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Czym zasłużył sobie Noe, że on i jego bliscy zostali ocaleni z potopu?” W drugiej...
1 2 3 4

ROZWAŻANIA

Lektura duchowa Ewangelii wg św. Jana

Wersety (1,1-5)

Wersety (1,6-13)

Wersety (1,14-15)

Wersety (1,15-18)

Wersety (1,19-28)

Wersety (1,29-34).

Wersety (1,35-42).

Wersety (1,43-51).

Wersety (2,1).

Wersety (2,2-5).

Wersety (2,5-6).

Wersety (2,7-11).

Wersety (2,12-13).

Wersety (2,14-17).

Wersety (2,18-22).

Wersety (2,23-25).

Wersety (3,1-2).

Wersety (3,3-5).

Wersety (3,6-8).

Wersety (3,9-12).

Wersety (3,13-15).

Wersety (3,16-18).