Króluj nam Chryste!

Spotkania:
– Grupa kandydaci: wtorek, godz. 16.30 – 17.00

– Grupa młodsza: wtorek, godz. 17.00 – 18.00

Miejsce: zaplecze duszpasterskie (wejście od ul. Cietrzewia).

Wyjście na salę sportową dla wszystkich chętnych – sobota, godz.11.30-13.00


„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy Świętej, występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, by modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Dział On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę Świętą i udziela sakramentów.

W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi pomocnikami proboszcza. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, Odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.”

Jan Paweł II,

Katecheza podczas audiencji generalnej,

Rzym, 1 sierpnia 2001

Aktualności

30.11.2016

Promocja do posługi lektora

W niedzielę 27 listopada 2016 r. o godzinie 16.00 dwóch ministrantów Bartosz Więckowski i Michał Góral z naszej parafii, po rocznym...

opiekun grupy

ks. Maciej Wilczek MS