XXIII Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (11 IV 2019)

Wykład Uniwersytetu, w dniu 11 kwietnia, poświęcony był analizie egzegetycznej Rdz 4,1-16 w perspektywie mechanizmów działania zła w życiu człowieka.
Wykład:


W drugiej części spotkania wyjaśniane były trzy kolejne wersety dialogu Jezusa z Nikodemem: J 3,16-18. Wyeksponowana była zwłaszcza konieczność odpowiedzi wiary na nieskończoną miłość Boga do każdego człowieka.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny