Biblia – Księga Nadziei

❕Czwartkowy wykład ks. prof. Janusza Kręcidły MS, w ramach Uniwersytetu Biblijnego, poświęcony zostanie spojrzeniu na Biblię jako na Księgę nadziei.
Zapytamy co Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu mówi o nadziei. W biblijnych tekstach szukać będziemy źródeł chrześcijańskiej nadziei. Uświadamiać będziemy sobie także jak ważne jest biblijne przesłanie o nadziei dla nas i dla współczesnego świata.
Zapraszamy!😇